Companiile din Republica Moldova Спавочник Молдавских предприятий

Asociatia Nationala a Apicultorilor din R.Moldova

Asociaţia Naţională a Apicultorilor
din Republica Moldova
este o asociaţie obştească, constituită la iniţiativa persoanelor juridice – asociaţiilor
obşteşti - ce activează în domeniul apiculturii, asociate, în vederea realizării în comun a Programului Naţional de Dezvoltare a Apiculturii în Republica Moldova.

Asociaţia Naţională a Apicultorilor (ANARM) întruneşte asociaţiile apicole teritoriale din majoritatea raioanelor republicii.
Asociaţia Naţională a Apicultorilor:
* reprezintă apicultorii şi le apără interesele la toate nivelurile;
* întreprinde măsuri de protecţie a albinelor, a mediului ambiant, a surselor melifere, a populaţiei şi animalelor aflate în zona de activitate a familiilor de albine;
* înaintează autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale propuneri de conlucrare în domeniul protecţiei mediului ambiant, ameliorării bazei melifere;
* organizează expoziţii, tîrguri, întruniri, conferinţe, seminare şi alte măsuri de popularizare a apiculturii în scopul dezvoltării acestei ramuri;
* mobilizează apicultorii la respectarea legislaţiei în vigoare;
* conlucrează cu autorităţile administraţiei publice la elaborarea politicii de dezvoltare a apiculturii, elaborarea proiectelor de acte normative în domeniu, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
* participă, în comun cu instituţiile abilitate, la atestarea de stat a stupinelor de prăsilă, la atestarea profesională a apicultorilor, la certificarea stupinelor ecologice, conform normelor internaţionale;
* organizează cursuri pentru studierea practicilor avansate în apicultură;
* înfiinţează, conform legii, societăţi comerciale ale apicultorilor;
* contribuie la realizarea fluxului informaţional cercetare-producţie şi constituirea formelor asociative în apicultură;
* eliberează paşaportul stupinei vizat de Ministerul Agriculturii şi Indust. Alim.; * prestează servicii la comandă în:
- achiziţionarea şi comercializarea produselor apicole (miere, ceară, polen, etc);
- procurarea şi producerea materialului biologic (regine, roiuri, familii de albine);
- procurarea preparatelor pentru tratamentul albinelor;
- consultanţă şi extensie pentru apicultori, realizare de proiecte în domeniu;
- procurarea inventarului (stupi, nuclee etc) şi utilajului apicol la cerinţele UE (centrifugă, vase, fitre, maturatoare, afumătoare etc.)
ANARM activează în baza Legii Republicii Moldova cu privire la Asociaţiile Obşteşti nr. 837 din 17 mai 1996 (Monitorul Oficial al RM nr. 6/54 din 23.01.1997).

Контактные данные:

Телефон: +373 22 213229
Мобильный: +373 69166504

Сфера Деятельности Asociatia Nationala a Apicultorilor din R.Moldova:

Скотоводство > Скотоводство > Козы

Продукты питания / Напитки > Сельскохозяйственная продукция > Мед и медовая продукция

Asociatia Nationala a Apicultorilor din R.Moldova находится в Chisinau

 

Кишинёв

Молдова


вт.
дв. вл.

MDL 1
EUR 19.2895
USD 17.7604
RON 3.8792
RUB 0.2041
GBP 22.9101
UAH 0.4304
BGN 9.8633
TRY 0.5391

© 2006 - 2014 Toate drepturile sunt rezervate Firme.MD