Companiile din Republica Moldova Спавочник Молдавских предприятий

ACCENT ELECTRONIC S.A.

Parteneriatul cu trei din liderii producatori de pe piata mondiala - IBM, Hewlett-Packard (НР), APC � ii permite Accent Electronic sa asigure solutionarea problemelor legate de automatizarea complexa de orice dificultate a intreprinderilor. (repetition: complexa, complexitate)
Un alt domeniu de activitate al Accent Electronic este promovarea activa a produselor brandurilor reprezentate prin intermediul unei retele largi de dealeri.
Accent Electronic participa activ la toate licitatiile mari din Moldova si in majoritatea din ele oferta propusa de Accent Electronic este recunoscuta drept cea mai buna.
In componenta Accent Electronic, pentru prima data pe piata a fost creat departamentul de tehnica speciala, care in timp de 10 ani, a obtinut un volum mare de experienta in desfasurarea de masuri speciale de identificare a cailor fie de scurgere, fie de extragere nesanctionata a informatiei confidentiale prin canale comunicationale si acustice ale firmelor si organizatiilor, proiectarii si aplicarii de sisteme de securitate. Acest tip de activitate este asigurat cu resursele tehnice necesare si licentiat de catre Serviciul de Informatie si Securitate al Republicii Moldova.
Accent Electronic dispune de propriul centru de deservire autorizat de companiile producatoare. Centrul de deservire acorda deservire in absoluta conformitate cu cerintele - IBM, Hewlett-Packard (HP), APC, s.a. in anii de activitate, de deservirea garantata a centrului de deservire au beneficiat mai mult de 15 000 de calculatoare, instalate aproape in toate localitatile Moldovei.

Партнерство с тройкой ведущих мировых производителей - IBM, Hewlett-Packard (НР), APC - позволяет компании Accent Electronic обеспечить решение задач по комплексной автоматизации предприятий любого уровня сложности.
Другая область деятельности Accent Electronic - активное продвижение продуктов представляемых торговых марок посредством широкой сети дилеров.Accent Electronic активно участвует во всех крупных тендерах в Молдове и в большинстве из них решения от Accent Electronic признается лучшим.
В составе Accent Electronic первым на рынке Молдовы создан департамент специальной техники, которым за 10 лет накоплен большой опыт проведения специальных мероприятий по выявлению путей утечки либо несанкционированного съема конфиденциальной информации по коммуникационным и акустическим каналам фирм и организаций, проектированию и внедрению средств защиты. Данный вид деятельности обеспечен необходимыми техническими средствами и лицензирован Службой информации и безопасности Республики Молдова.
Accent Electronic располагает собственным сервисным центром, авторизованным компаниями-производителями. Сервис-центр предоставляет обслуживание в полном соответствии с требованиями � IBM, Hewlett-Packard (НР), APC и др. За годы деятельности на гарантийном обслуживании сервисного центра состояло более 15 000 компьютеров, установленных практически во всех населенных пунктах Молдовы.

The partnership with three major world leading companies � IBM, Hewlett-Packard, APC- enables Accent Electronic to provide companies with complex automation solutions of any difficulty.
Another aspect of the company�s activity is active promotion of products of the brands that it represents by means of a well organized dealer network.
Accent electronic incorporates the first special technology department created on the Moldovan market with over 10 years of experience in conducting measures of uncovering leeks or unauthorized confidential information retrieval by means of communication or acoustic channels of firms or organizations, designing and implementing security measures. This type of activity is provided with all the necessary technical means and is licensed by the Information and Security Department of the Republic of Moldova.
Accent Electronic possesses its own service center authorized by the producing companies. The service center offers servicing in full correspondence with the highest demands of - IBM, Hewlett-Packard, APC and other companies. Along its entire activity, the centre has provided warranty service for more than 15 000 computers located in all regions of the country.

Контактные данные:

Телефон: +373 22 577974

Сфера Деятельности ACCENT ELECTRONIC S.A.:

Агропроизводство > Сельскохозяйственные услуги > Торговля сельскохозяйственной продукцией

Бумага/Kанцелярские Tовары > Аксессуары для офиса > Оргтехника

ACCENT ELECTRONIC S.A. находится в

 

Кишинёв

Молдова


вт.
дв. вл.

MDL 1
EUR 19.2130
USD 17.8742
RON 3.8611
RUB 0.2141
GBP 22.7645
UAH 0.4410
BGN 9.8231
TRY 0.5490

© 2006 - 2014 Toate drepturile sunt rezervate Firme.MD