Companiile din Republica Moldova Спавочник Молдавских предприятий

RU & TSM Servicii SRL

SERVICII ȘI CONSULTANȚĂ ÎN DOMENIUL SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ
(Tehnica Securităţii Muncii)
1. Citim cursuri de instruire pentru atestarea în domeniul Securității și Sănătății în Muncă a directorilor de unitate și conducătorilor locurilor de muncă.
2. Oferim consultanţă de specialitate în domeniul securității și sănătății în muncă (Tehnicii Securităţii Muncii);
3. Efectuăm instruirea introductiv-generală în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă (Tehnicii Securităţii Muncii) la angajarea personalului;
4. Monitorizăm efectuarea la timp şi corectă a instruirii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă (Tehnicii Securităţii Muncii) la locul de muncă a personalului angajat;
5. Monitorizăm efectuarea la timp şi corectă a instruirii periodice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă (Tehnicii Securităţii Muncii) a personalului angajat;
6. Elaborăm pachetul de instrucţiuni privind securitatea şi sănătatea în muncă (Tehnicii Securităţii Muncii) necesare în procesul de activitate:
a) Instrucțiunea instruirii introductiv generale de securitate și sănătate în munca;
b) Instrucțiunea privind acordarea primului ajutor medical accidentatului;
c) Instrucțiunea pentru conferirea I grupe calificative de electrosecuritate a personalului neelectrotehnic;
d) Instrucțiunea de securitate și sănătate în munca pentru asigurarea securității incendiare la intreprindere;
e) Instrucțiunile de securitate și sănătate în munca pentru toate funcțiile, conform statelor de personal;
f) Instrucțiuni de securitate și sănătate în munca pentru instrumentele, utilajul, obiectele, etc. folosite de lucratori;
7. Elaborăm și întocmim fișele personale de instruire în domeniul securității și sănătății în muncă pentru toți angajații.
8. Elaborăm și întocmim următoarele registre:
a) Registrul de înregistrare a instruirilor pentru atribuirea I grupe de electrosecuritate a personalului neelectrotehnic;
b) Registrul de înregistrare a instrucțiunilor de securitate și sănătate în muncă;
c) Registru pentru acordarea echipamentului individual de protectie lucrătorilor;
9. Efectuăm evaluarea factorilor de risc profesional la locul de muncă, cu întocmirea fişelor de evaluare a factorilor de risc;
10. Întocmim planul de protecţie şi prevenire;
11. Cercetăm accidentele cu incapacitate temporară de muncă;
12. Oferim asistenţă în cadrul controalelor planificate efectuate de Inspectoratul de Stat al Muncii.
Prețul serviciilor se stabilește în dependență de specificul activității întreprinderii și de numărul de angajați (de la 3000 lei).

Datele de contact:

Telefon: 068624410
Mobil: 068307760

Domeniile de activitate RU & TSM Servicii SRL:

> Servicii/Consultanta > Altele

> Servicii/Consultanta > Consultanta

> Servicii/Consultanta > Servicii Juridice

RU & TSM Servicii SRL activeaza in Chișinău

 

Chisinau

Moldova


vt
pr. um.

MDL 1
EUR 19.2895
USD 17.7604
RON 3.8792
RUB 0.2041
GBP 22.9101
UAH 0.4304
BGN 9.8633
TRY 0.5391

© 2006 - 2014 Toate drepturile sunt rezervate Firme.MD