Companiile din Republica Moldova Спавочник Молдавских предприятий

IMPERIU DENYELL

Compania „Imperiu Denyell” a fost înregistrată pe 24 august 2012. Demersul Companiei, așa cum a fost gândită ca urmare a unui for de la Budapesta din 1989, optează pentru seriozitate, pentru definirea reală a problemelor, nefăcând apel la promisiuni, texte și teze doctrinare, la proiecte absurde de modernizare peste noapte a R.Moldova.

Minți pragmatice, investitori notorii, filantropi de calibru din peste 52 de state ale lumii au discutat în detaliu proiectele, sutele de proiecte, pe care le veți găsi pe acest site. Pentru realizarea lor au fost preconizate miliarde de dolari, care vor fi alocați pentru a eradica sărăcia și ridica standardele de viață ale oamenilor, invitându-i, totodată, sa se angajeze plenar la făurirea, cu mintea și mâinile proprii a unui viitor demn.

În linii mari, participanții la forul de la Budapesta au regândit ziua de mâine a Europei și a lumii întregi în noi parametri – parametrii unui Imperiu al Stabilității și Păcii, așa după cum trebuie să fie Planeta noastră pentru a supraviețui.

La fel ca și revoluționarii francezi, ca și multe alte zeci de mii de gânditori umaniști, participanții la for au acreditat cu fermitate în speranța ca vor reuși să o materializeze, ideea fraternității și a egalei îndreptățiri a oamenilor la fericire ca bază pentru edificarea coeziunii sociale și a viitorului democratic durabil.

Prin proiectele sale, Compania „Imperiu Denyel” vine să-i antreneze pe oameni la o activitate economică susținută, să le ofere speranța unei vieți demne în țara lor. În câțiva ani de colaborare rodnică noi, împreună, vom avea siguranța că țara noastră nu mai este o zonă de complementaritate economică, ci o țară capabilă sa găsească o alternativă economică eficientă cu reale capacități de integrare într-o sferă de prosperitate regională, ulterior comunitară, pe care Compania „Imperiu Denyell” o va crea nu doar în statele fostului lagăr socialist, ci și în majoritatea țărilor Uniunii Europene, afectate de o profundă criza financiară.

Concluzia unanimă a experților a fost și rămâne una cu adevărat temerară: Cetățenii R. Moldova trebuie sa depună neîntârziat un efort de clarificare intelectuală, sa proiecteze un model viabil de societate gândit și materializat de ei, astfel ca să nu fie puși în situație de a lua în spate mormântul strămoșilor și de a pleca în căutarea fericirii în alte țări.

Atât în perimetrul delimitat de hotarele fostului lagăr socialist, cât și în zona democratică dezvoltată a Bătrânului Continent, al treilea mileniu a adus grave probleme financiare, sociale, demografice, ale căror efecte nu pot fi deocamdată calculate, ci doar schițate. S-ar putea să ne pară că acest prezent, dezastruos sub toate aspectele pentru noi, este de aur, dacă nu ne unim eforturile pentru a schimba viitorul care se anunță a fi unul dramatic.

Nu exagerăm, fiindcă unii experți au anunțat deja, în voluminoase rapoarte, că R.Moldova are un viitor incert. Respectivele rapoarte au ajuns pe mesele factorilor decizionali din Occident. Globalizarea, care nu este o nenorocire, ci un nou val ce ne oferă tuturor mai multe șanse decât riscuri, ne avertizează ca informația domină relațiile economice, politice, sociale și culturale. Conștientă de această provocare, Compania „Imperiu Denyell” deține proiecte, implementarea cărora va conduce la intensificarea schimburilor economice, internaționalizarea pieței moldovenești, aflată la confluența a trei culturi – română, slavă și musulmană, la creșterea vitezei de circulație a informației și, nu în ultimul rând, la emergența organizațiilor internaționale și a corporațiilor transnaționale în detrimentul statului-națiune.

Spus în limbaj simplu, Compania „Imperiu Denyell” își propune să realizeze ceea ce nu au reușit nici SUA, nici UE – să transforme R.Moldova într-o veritabilă punte de legătură între est și vest, nord și sud. Mesajul concret al sutelor de mii de angajați ai Companiei va fi unul precis și el va fi transmis populației de pe ambele maluri ale Nistrului – suntem capabili sa reedităm performanța Strasbourgului și să transformăm Chișinăul într-o nouă capitală nu numai a Europei, dar și a întregii lumi. De data aceasta nu vom mai avea nevoie de opțiunea marilor puteri. Marile puteri vor respecta opțiunea precisă a unui popor, care își va lua, mobilizat de tinerii și intelectualii de la „Imperiu Denyell”, destinul în propriile mâini.

Conștiența de faptul că ameliorarea situației sociale a oamenilor vine odată cu educația și doar cu ea, că fără educație nu există nimic și singurul recurs plauzibil este la crimă și violentă, Compania „Imperiu Denyell” îi va susține prin toate mijloacele pe tinerii aflați cel mai jos pe scara socială, deoarece ei au nevoie de mijloace, care să le permită evadarea din ignoranță.

Viitori ingineri IT, medici, pictori, artiști, vor consacra ierarhizarea structurală și funcțională a societății, conform unor modele viabile marca „Imperiu Denyell”, modele eficiente în stabilirea profilului de viitor al țării noastre.

Analizând educația în legătură cu procesele tranziției și cu economia, Compania „Imperiu Denyell” își va asuma rolul de a facilita integrarea tinerilor într-o societate în schimbare, o societate, care implică mobilitatea și flexibilitatea de gândire pe plan global.

Însă, abordarea realistă și responsabilă de către Compania „Imperiu Denyell” a politicii de globalizare a R.Moldova nu va fi privită ca o renunțare la principiul protejării și promovării interesului național.

Participarea tinerelor talente din R.Moldova la concursurile internaționale, la care vor apărea culorile tricolorului interpelând melodii populare, prezentând spectacole, expunând tablouri etc. vor fi regulă în Compania „Imperiu Denyell”. Avem ferma convingere, că pentru a ne afirma în această lume, care intră vertiginos în globalizare, trebuie sa ieșim din zona subdezvoltării, iar aceasta presupune că trebuie să ne consolidăm ca entitate națională și statală. „Imperiu Denyell” consideră că integrarea în circuitul valorilor presupune armonizarea interesului național cu cel subsidiar și cel suprastatal. Federalizarea și regionalizarea sunt soluții posibile, dar nu și obligatorii.

Noi credem ca diferențele sunt surse de îmbogățire. 'Toți diferiți –toți cetățeni ai Planetei', acesta este mesajul concis național al Companiei „Imperiu Denyell” Moldova.

Datele de contact:

Telefon: +(373) 79689289
Telefon: Coordonator
Mobil: +37379689289

Domeniile de activitate IMPERIU DENYELL:

> Educatie/Training/Media > Fotografie, film, pictura

> Educatie/Training/Media > Institutii de invatamant/Univesitati

> Educatie/Training/Media > Publicatii printate

IMPERIU DENYELL activeaza in Chișinău

 

Chisinau

Moldova

-2,9°C
29.01.2023, 9.00
NNW 6 m/s vt
751,6 mm Hg pr.  79% um.

MDL 1
EUR 19.3379
USD 18.1815
RON 3.8930
RUB 0.1891
GBP 22.2641
UAH 0.4923
BGN 9.8872
TRY 0.6694

© 2006 - 2014 Toate drepturile sunt rezervate Firme.MD