Companiile din Republica Moldova Спавочник Молдавских предприятий

Eving Grup

Ţinem să Vă informăm că, SRL „EVING GRUP” oferă servicii de evaluare a tuturor tipurilor de bunuri imobile pe întregul teritoriul Republicii Moldova în baza Licenţei nr. 012613 Seria A MMII.
Evaluările sînt executate de către specialiştii atestaţi în cadrul Agenţiei de Stat Relaţii Funciare şi Cadastru a Republicii Moldova cu respectarea standardelor internaţionale şi europene de evaluare.
Domenii de aplicare:
- Bunuri imobiliare
o Teren cu diferită destinaţie:
 teren agricol;
 teren pentru construcţii locative, comerciale şi industriale;
 teren public;
 altă;
o Construcţii şi edificii cu diferită destinaţie:
 Construcţii şi edificii din fonduri locative;
 Construcţii şi edificii cu destinaţie comercială;
 Construcţii şi edificii cu destinaţie industrială;
 Altă;
o Încăperi izolate:
 Apartamente (şi încăperi în cămine) locative;
 Încăperi izolate cu altă destinaţie;
- Mecanisme şi utilaje:
 mijloace de transport;
 utilaj şi mecanisme de producere;
 Diferite;


Servicii de evaluare se prestează în conformitate cu Legea Republicii Moldova cu privire la activitatea de evaluare nr. 989-XV din 18.04.2002 şi include în sine petrecerea expertizei a patrimoniului şi întocmirea setului complect de documente în corespunderea cu Norme şi Standarde profesionale în vigoare. Estimarea valorii patrimoniului se efectuează de către evaluator independent – Compania de Evaluare „Eving Grup” SRL deţinător de licenţă №030813 din 20.02.2009. În cadrul întreprinderii lucrează un colectiv de experţi licenţiaţi profesionali în domeniu.

Expertiza independentă de evaluare dă posibilitate de determinat diferite tipuri de valori al obiectului estimat:

valoarea de piaţă – cel mai probabil cost al obiectului la realizare deschisă (neforţată);

valoarea de reconstrucţie – suma cheltuielilor în preţuri curente pentru crearea (construcţie sau reconstrucţie) a unui obiect similar;

valoarea de investiţie – valoarea ce reflectă venituri posibile după modul de utilizare determinat. Se determină pentru Investitori potenţiali conform activităţii stabilite.

Aprecierea diferitor tipuri de valori Vă dă informaţie obiectivă despre preţul real al obiectului şi real va fi de folos la luarea deciziilor de conducere.

LA SOLICITAREA ÎN COMPANIA NOASTRĂ, NOI ÎN MINIMAL SCURT TIMP PETRECEM O EXPERTIZĂ DE ESTIMARE A OBIECTELOR NECESARE ŞI ALCĂTUIM PACHETUL DE DOCUMENTE COMPLECT PENTRU CAZURI:
• GAJAREA OBIECTULUI;
• INVESTIŢII PATRIMONIALE ÎN FONDUL STATUTAR;
• TRANZACŢII CU AVERE DIN FONDUL PUBLIC;
• VÂNZAREA-CUMPĂRAREA;
• IMPORT – EXPORT;
• RECALCULAREA VALORII FONDURILOR FIXE;
• ACOPERIREA DAUNELOR ŞI REPARAREA PREJUDICIULUI ADUS;
• REORGANIZAREA (LICHIDAREA) ÎNTREPRINDERII (AFACERII);
• DETERMINAREA SUMEI DE ASIGURARE SAU SUMEI DE COMPENSARE;

maximă noastră de activitate este: „ RAPID ŞI CALITATIV”

Datele de contact:

Telefon: +37323728135
Mobil: +37369190355

Domeniile de activitate Eving Grup:

Imobiliare/Mobiliare > Agentii Imobiliare > Consultanta mobiliara si imobiliara

Imobiliare/Mobiliare > Servicii Finantare si Evaluare imobiliara > Evaluari mobiliare si proprietati imobiliare

Eving Grup activeaza in Străşeni

 

Chisinau

Moldova

-1,0°C
30.11.2021
SSW 2 m/s vt
738,3 mm Hg pr.  68% um.

MDL 1
EUR 20.0224
USD 17.7314
RON 4.0457
RUB 0.2365
GBP 23.6627
UAH 0.6516
BGN 10.2334
TRY 1.3867

© 2006 - 2014 Toate drepturile sunt rezervate Firme.MD