Companiile din Republica Moldova ХпаĐČĐŸŃ‡ĐœĐžĐș ĐœĐŸĐ»ĐŽĐ°ĐČсĐșох ĐżŃ€Đ”ĐŽĐżŃ€ĐžŃŃ‚ĐžĐč

FLOARE-CARPET S.A.

Societatea pe Acțiuni "Floare-Carpet" este o întreprindere specializată în producerea covoarelor jacquard dublu pluș din lînă și lînă pură de calitate înaltă. Sortimentul se caracterizează prin o varietate de desene, peste 500 desene, în diferite colorite și dimensiuni, covorașe-suvenire, traversă, mochetă, covoare rotunde și ovale. Perfectarea desenelor și producerea covoarelor de diferite mărimi la comandă. În anul 1992 Secretariatul International al Lînii a conferit covoarelor de lînă pură, produse de întreprindere, semnul Internațional de calitate "WOOLMARK", iar în anul 2005 – covoarelor de lînă - "WOOLMARK BLEND". "Floare-Carpet" SA a implimentat în anul 1999 sistemul calității ISO 9001. În domeniul calității managementului, productivității și competivității, "Floare-Carpet" SA a obținut în anul 2000 Premiul Internațional de Calitate "International Gold Star World Quality Commitment" Madrid - 2000, și în anul 2001 - Premiul Internațional de calitate "International Platinum Star Award for Quality" Geneva 2001, în 2003 - Premiul Internațional de calitate "Quality Crown Award on Diamond" Londra 2003.

Datele de contact:

Telefon: 022558006
Telefon: +37322558057

Domeniile de activitate FLOARE-CARPET S.A.:

Constructii/Amenajari/Mobilier > Mobilier si Amenajari interioare > Covoare/Mocheta

FLOARE-CARPET S.A. activeaza in Chisinau

 

Chisinau

Moldova

19,4°C
24.05.2019
E 2 m/s vt
742,1 mm Hg pr.  65% um.

MDL 1
EUR 20.0787
USD 18.0329
RON 4.2187
RUB 0.2785
GBP 22.8045
UAH 0.6843
BGN 10.2661
TRY 2.9392

© 2006 - 2014 Toate drepturile sunt rezervate Firme.MD